LEISTER 

ผู้นำอุปกรณ์ลมร้อนจากสวิตเซอร์แลนด์สำหรับงานเชื่อมพลาสติกและการจ่ายความร้อนในอุตสาหกรรม

LEISTER เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. 1949 โดย MR.KARL LEISTER เป็นผู้คิดค้นและผลิตเครื่องดูดฝุ่น ซึ่งต่อมาได้ผลิตอุปกรณ์ลมร้อนสำหรับเชื่อมพลาสติกเป็นเครื่องแรกของโลกในปี 1954